Työskentelen Kirsti Salmi-Niklanderin johtamassa Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa 'T-Bone Slim and the transnational poetics of the migrant left in North America'. Työtehtäviini kuuluu aineistojen kokoaminen ja hallinnointi sekä aineistokoontien sekä -tiivistelmiä ja käännösten laatiminen. Lisäksi teen tiivistä yhteistyötä tutkimusjohtaja Kirsti Salmi-Niklanderin kanssa T-Bone Slim -tietokannan ja tutkimusverkoston luomiseksi. Hankkeen nettisivut: https://blogs.helsinki.fi/tboneslim/