Osoite
PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)
00014 Helsingin Yliopisto

Dosentti
vastuullinen tutkija
(tutkimus, perusopetus ja tohtorikoulutus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja hallinto)

Tutkimuksen alat:
* lapsinäkökulmainen tutkimus ja lapsuudentutkimus sekä metodologia
* kasvatustiede, kasvatuspsykologia
* kulttuurintutkimus
* monitieteisyys

Tutkimuksen ja kehittämisen painoisteitä:
* lapsinäkökulma, nuoriso- ja yhteisönäkökulma
* osallisuus, toimijuus
* dialogisuus, vastavuoroisuus, vuorovaikutus
* kuunteleminen ja kerronta
* sadutusmenetelmä ja kerronnallisuus
* leikki, leikillisyys
* ilo
* yhteisöllinen oppiminen, yhteisölliset tutkivat pienryhmät
* oppiminen ja kasvu, opettaminen ja kasvattaminen, korkeakouluoppiminen
* ilmiöoppinen, tutkiva oppiminen
* hyvinvointi
* työn kehittäminen ja verkostoituminen sekä tutkiva opettajuus
* käyttöteoriat

RSS Feed

No results.