Osoite
PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingin Yliopisto

Mina centrala forskningsområden är finlandssvensk litteratur, samtidslitteratur, litteratur och rumslighet samt litteratursociologi, växelverkan mellan litteratur och samhälle. Bland de författarskap jag undersökt kan nämnas tex Monika Fagerholm, Malin Kivelä, Ralf Andtbacka och Elmer Diktonius.

RSS Feed

No results.