Henkilöhaku

Katri Pauliina
Pynnöniemi

Osoite
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin Yliopisto

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi hoitaa Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-professuuria. Helsingin yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun yhteisprofessuuri on toiminut elokuusta 2017 lähtien. Aiemmin Pynnöniemi on työskennellyt vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa. Pynnöniemen tehtäviin kuuluu Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen kehittäminen laaja-alaisesti Helsingin yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tätä tarkoitusta varten Pynnöniemen ja Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-ryhmän yhteistyönä on kehitetty monitieteinen tutkimusprojekti ”Venäjän asema maailmassa 2035: intressit, resurssit, haasteet” tarkastelee Venäjän sotilas- ja turvallisuuspolitiikan muutosta neljän keskeisen teeman puitteissa. Näitä ovat: Venäjän sotilaspolitiikka ja sodan kuvan muutos, Venäjän strategiset tavoitteet ja kansainvälisen järjestelmän muutos, energiamurroksen vaikutus turvallisuuteen sekä Venäjän poliittisen järjestelmän muutos. Omassa tutkimuksessaan Pynnöniemi tarkastelee strategisen ajattelun muutosta Venäjällä (opit, strategiat ja konseptit), informaatiovaikuttamisen käsitettä ja merkitystä osana Venäjän ulkopolitiikkaa, sekä uhkakuvien käyttö Venäjän strategisessa viestinnässä/hämäyksessä.

Ajankohtaista

Mannerheim Chair on Russian Security Studies The joint professorship between University of Helsinki and the National Defence University was established in 2017 to facilitate research on Russian foreign and security policy in Finland. The professorship is funded by three foundations: Mannerheim Foundation, Maanpuolustuksen Kannatussäätiö and Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö. Dr. Katri Pynnöniemi was appointed as assistant professor (tenure-track) and holder of Mannerheim Chair on the Russian security studies in August 2017.

RSS Feed

No results.