Olen folkloristiikan dosentti ja tutkija. Olen tutkinut Pohjois-Venäjällä ja Länsi-Siperiassa asuvien nenetsien suullista ja kirjallista kulttuuria ja kulttuuriperintöä nykyisten ja historiallisten materiaalien valossa. Minua kiinnostaa niin tutkijoiden kuin nenetsienkin tekemät ja käyttämät perinteen määritelmät ja niihin liittyvät identiteetti- ja kulttuuriperintöprosessit sekä ideologiat. Tutkimukseni ovat käsitelleet muun muassa materiaalisen ja suullisen välistä vuorovaikutusta arkisiin ja myyttisiin paikkoihin liittyvän kerronnan, runouden ja rituaalien yhteyksissä. Lisäksi olen tutkinut suullisen ja kirjallisen rajanvetoa ja näiden rajojen häilyvyyttä nenetsien 1900-luvun kirjallisuudessa. Nenetsien kulttuurin tutkimuksen lisäksi olen kiinnostunut tutkimushistoriasta ja tavoista, joilla käsitykset perinteestä ja alkuperäiskansoista ovat vaikuttaneet tutkijoiden tapoihin kerätä aineistoja, kuvata tutkimiaan yhteisöjä ja tallettaa perinnettä.

RSS Feed

No results.