Henkilöhaku

Jutta
Jokiranta

Osoite
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori ja Teologisen tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani 2022–2025.

Asiantuntijuus: Varhainen juutalaisuus, Kuolleenmeren (Qumranin) tekstit, sosiaalitieteelliset lähestymistavat raamatuntutkimuksessa (esim. sosiaalinen identiteetti, etnisyys, auktoriteetti), rituaalitutkimus, metaforat, jumalakäsitykset.


RSS Feed

No results.