Osoite
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen osastolla akatemiatutkijana. Olen paleontologi ja tutkimustyössäni olen keskittynyt tutkimaan miten suurten kasvinsyöjänisäkkäiden ominaisuudet, kuten hampaiston ja luuston sopeutumat, ruumiin koko ja ravinto, ovat muuttuneet maapallolla viimeisen noin 66 miljoonan vuoden aikana ja mitä tällaisten ominaisuuksien jakautuminen nisäkäsyhteisöissä kertoo ilmaston ja kasvillisuuden muutoksista. Tutkin myös norsueläinten ja muiden suurten kasvinsyöjänisäkkäiden evoluutiohistoriaa ja fossiiliaineistoa. Dosenttina opetan useilla kursseilla Geotieteiden ja maantieteen osastolla, erityisesti paleontologian ja globaalin muutoksen maisteriohjelman kursseilla, sekä ohjaan paleontologisia opinnäytetöitä. Toimin myös NOW-nisäkäsfossiilitietokannan ruumiinkokoaineiston koordinaattorina.

RSS Feed

No results.