Henkilöhaku

Johanna
Vuorelma

Osoite
PL 9 (Siltavuorenpenger 1A)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa tutkijatohtorina Koneen Säätiön rahoittaman tutkimushankkeeni (2021–2025) parissa. Hanke käsittelee ironiaa kansainvälisessä politiikassa ja kehittää teoreettista sekä empiiristä ymmärrystä ironian käytöstä politiikan kielessä. Tämän lisäksi olen vastuullisena tutkijana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa WELGO-hankkeessa (Hyvinvoinnin turvaaminen pandemia-aikoina: kohti yhteistyöhön perustuvaa syndemioiden hallintaa, 2021–2024) sekä Koneen Säätiön rahoittamassa Sotilaallisen vallan kieli suomalaisessa demokratiassa -hankkeessa (2022–2026).

Ennen nykyistä hanketta työskentelin tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa (2019–2021) ja Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen ma. yliopistonlehtorina (2018). Väittelin vuonna 2017 Warwickin yliopiston politiikan ja kansainvälisten suhteiden laitokselta.

Tutkimukseni käsittelee erityisesti politiikan kieltä, luottamusta kansainvälisessä politiikassa ja faktojen käyttöä poliittisessa puheessa.

Toimin tällä hetkellä Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seuran puheenjohtajana, Nordic International Studies Associationin hallituksessa, Nuorten Tiedeakatemian jäsenenä sekä Julkaisufoorumin paneelin 19 jäsenenä. Kaudella 2018–2021 olin Suomen tiedekustantajien liiton hallituksessa.

Toimin vuosina 2014–2018 Valtiotieteellisen yhdistyksen Politiikasta-lehden päätoimittajana, minkä aikana Suomen tiedekustantajien liitto palkitsi lehden merkittävästä panoksesta yhteiskunnalliseen keskusteluun ja Suomen tiedetoimittajain liitto Vuoden tiedeviestintä -palkinnolla. 

Viimeaikaisia julkaisujani: 

2022 Trust and Authority in the Age of Mediatised Politics. Yhdessä Anu Koivusen kanssa. European Journal of Communication. https://doi.org/10.1177/02673231211072653

2022 Narrative Traditions in International Politics: Representing Turkey. London: Palgrave Macmillan. 

2021 Muuttoliike, epäinhimillistävä puhe ja ironia. Teoksessa Noora Kotilainen & Jussi Laine (eds.) Muuttoliike murroksessa: metaforat, mielikuvat, merkitykset. Helsinki: Into. 

2021 Kun tutkija kohtaa vihaa: Asiantuntijuus, tiede ja julkisuus. Toimitettu Noora Kotilaisen kanssa. Helsinki: Rosebud. 

2020 Tutkija kritiikin kohteena tieteen julkisuuden yhteiskunnallisilla areenoilla. Teoksessa Kai Ekholm & Esa Väliverronen (toim.) Tieteen vapaus ja tutkijan sananvapaus. Tampere: Vastapaino. 

2020 From Identification to Division: Contesting the Unity of the West from Within. Teoksessa Marko Lehti, Henna-Riikka Pennanen, Jukka Jouhki (toim.) Contestations of Liberal Order: The West in Crisis? London: Palgrave Macmillan, 99–121.  

2020 Tarinoiden valta maailmanpolitiikassa. Teoksessa Kuka maailmaa hallitsee? Vallan umpisolmuja avaamassa. Tiedekulmapokkari 2. Helsinki: Gaudeamus, 122–139.

2019 An Ironic Western Self: Radical and Conservative Irony in the "Losing Turkey" Narrative. Millennium: Journal of International Studies 47:2, 190–209.  

2019 Kamppailu kansallisesta yhtenäisyydestä: Turkki, islam ja sekularismi. Teoksessa Heikki Pesonen, Tuula Sakaranaho, Sini Paukkunen (toim.) Uskonto ja maailmanpolitiikka. Helsinki: Gaudeamus, 191–209.

2019 Usko eduskunnan talouspoliittisessa retoriikassa. Teoksessa Jaana Hallamaa & Timo Koistinen (toim.) Jumalan paluu 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 291. 

2019 Kuinka politiikassa tiedetään? Politiikan tietoihanteet eduskuntakeskustelussa. Tiedepolitiikka 4/2019, 23–30. 

2019 Rohkeus, totuus ja utopiat. Yhdessä Paul-Erik Korvelan kanssa. Teoksessa Ilari Hetemäki ym. (toim.) Kaikenlaista rohkeutta. Helsinki: Gaudeamus, 307–320. 

2018 Trust in International Relations: Rationalist, Constructivist, and Psychological Approaches. Toimitettu Hiski Haukkalan ja Carina van de Weteringin kanssa. London & New York: Routledge. 

2018 Trust as narrative: Representing Turkey in Western foreign policy analysis. Teoksessa Hiski Haukkala, Carina van de Wetering, Johanna Vuorelma (toim.) Trust in International Relations: Rationalist, Constructivist, and Psychological Approaches. London & New York: Routledge, 37–56.

2017 A Narrative Battle: Debating Finland's EU policy during the Economic Crisis. National Identities 19:1, 11–31. 

2017 Puhun niin totta kuin osaan. Politiikka faktojen jälkeen. Toimitettu Paul-Erik Korvelan kanssa. Jyväskylä: Docendo.