Henkilöhaku

Johanna
Viimaranta

Tieteenala
Osoite
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin Yliopisto

Toimin kielten yksikössä venäjän kielen professorina. Vastaan venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuunnan perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, opetan venäjän kielen tutkimukseen liittyviä kursseja ja ohjaan siihen liittyviä pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja. Teen myös omaa tutkimusta nykyvenäjään liittyen. Tällä hetkellä erityisiä kiinnostuksen kohteitani ovat sijamuotojärjestelmät ja onomatopoeettiset interjektiot.

RSS Feed

No results.