Henkilöhaku

Johanna
Kolhinen

Osoite
PL 53 (Fabianinkatu 32)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen tutkimuspalveluissa, johdon tuki yksikön yhteisissä palveluissa asiantuntijana. Tehtäviini kuuluu erilaisten arviointi- ja kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteutus etenkin tutkimuksen johtamisen tueksi. Erityisena osaamisalueenani on osallistavat kehittämisen menetelmät sekä valmentavan johtamisen ote. Toimin myös yliopiston sisäisenä coachina (Systemic Business Coach -koulutus), erityisesti akateemisen johdon ja johtoryhmien tuen näkökulmasta.