Tieteenala

Tutkin ja opetan useita eri oikeustieteen osa-alueita, joista keskeisimpiä ovat vertaileva oikeustutkimus ja sen teoria sekä metodologia, globalisoituva oikeus, oikeuden kielet, valtiosääntötutkimus, vertaileva oikeushistoria sekä oikeuskulttuuri.

Olen jäsen useassa oikeustieteellisen tiedekunnan toimikunnassa (opetus, tutkimus, tohtoriohjelma, Global Governance Law) sekä Helsinki University Pressin toimituskunnan jäsen.

RSS Feed

No results.