Henkilöhaku

Hilkka
Honkanen

Osoite
PL 9 (Siltavuorenpenger 3A)
00014 Helsingin Yliopisto

Digitaalisen opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelut, Avoin yliopisto.

Kasvatustieteen koulutusohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen ja käsityötieteen opintosuuntien sekä LUMATIKKA-kokonaisuuden avointen yliopisto-opintojen opintotarjonnan koordinointi, opintojen suunnittelu sekä yhteistyö koulutusohjelman kanssa.