Olen kasvatustieteen yliopistonlehtori ja opettamani kurssit liittyvät pääasiassa oppimiseen eri konteksteissa, kasvatuspsykologiaan ja kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin. Tutkimuksessani tarkastelen yksilöllisiä eroja opiskelumotivaatiossa ja hyvinvoinnissa sekä näiden kehityksellistä dynamiikkaa eri-ikäisten oppijoiden keskuudessa. Olen kasvatustieteen, erityisesti opiskelumotivaation ja -hyvinvoinnin tutkimuksen, dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Ajankohtaista


RSS Feed

No results.