Tieteenala
Osoite
PL 9 (Siltavuorenpenger 5A)
00014 Helsingin Yliopisto

Toimin matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorina ja opetan matematiikan didaktiikkaa opettajankoulutuksessa. Tutkimukseni on keskittynyt matematiikan opetukseen, opettajan ammatilliseen kehittymiseen ja opettajankoulutukseen. Olen myös aktiivinen kansainvälisessä koulutukseen liittyvässä kehitystyössä.

RSS Feed

No results.