Henkilöhaku

Heidi Henriikka
Mäkelä

Osoite
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingin Yliopisto

Heidi Haapoja-Mäkelä on folkloristi (FT, MuM), joka tutkii laajasti folkloren ja kulttuuriperinnön ideologista käyttöä nyky-yhteiskunnassa. Hänen erikoistumisalueisiinsa kuuluvat muun muassa aineeton kulttuuriperintö, kansanmusiikki, nationalismi, kieli-ideologiat, kansallismaisema ja kalevalaisuus

RSS Feed

No results.