Henkilöhaku

Eino Juhani
Partanen

Tieteenala
Osoite
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen kognitiivisen neurotieteen tutkija, yliopistonlehtori ja työskentelen ajoittain myös kliinisenä neuropsykologina. Opetan erityisesti työelämätaitoihin liittyviä teemoja opiskelijoille. Opetuksen ja tutkimuksen ohella luennoin sekä eri ammattiryhmien asiantuntijoille (mm. opettajille tai terveydenhuollon ammattihenkilöille) varhaiskehityksestä ja oppimisen aivoperustasta, mutta myös mm. työstressistä ja sen välttämisestä. Taustaltani olen insinööri ja psykologi, joten tutkimustyössäni yhdistän ohjelmointia, digitaalista signaalinkäsittelyä ja kliinistä psykologiaa. Tutkimuskiinnostukseni keskittyvät puheen ja kielen varhaiskehityksen hermostollisen perustan tutkimiseen, mukaanlukien menetelmäkehitys. Vapaa-aikaani vietän tanssien.

RSS Feed

No results.