Henkilöhaku

Ari-Matti
Erjansola

Tieteenala
Osoite
PL 54 (Unioninkatu 37)
00014 Helsingin Yliopisto

Tohtorikoulutettava Työsuojelurahaston hankkeessa "Tampereen korkeakouluyhteisön muotoutuminen: Pitkittäistutkimus henkilöstön sopeutumisesta muutokseen".

RSS Feed

No results.