Henkilöhaku

Antti
Sukura

Tieteenala
Osoite
PL 66 (Agnes Sjöbergin katu 2)
00014 Helsingin Yliopisto

Työnkuva ja akateeminen työura

Opetus- ja tutkimustehtäväni on eläinlääketieteellisen patologian professorin työ. Toimin eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa Viikin kampuksella. Professorina olen toiminut ensin määräaikaisesti (1998-2002) ja vuodesta lähtien 2002 vakinaisesti nimitettynä. Olen johtanut tai ohjannut 19 tohtorintutkintoa eläinlääketieteellisen patologian ja parasitologian alalta. Näiltä tutkimusalueilta minulla on yli 130 vertaisarvoitua alkuperäisjulkaisua.

Hallintotehtävissä olen toiminut eläinlääketieteellisen tiedekunnan dekaanina 15 vuotta (2007-2021). Ennen dekaanikauttani toimin kolmivuotisen hallintokauden silloisen peruseläinlääketieteen laitoksen johtajana Näissä tehtävässä olen nähnyt yliopiston viime vuosien muutokset ja kehityksen. Olen oppinut tuntemaan yliopiston toiminnan sisältäpäin hyvin tarkkaan ja seurannut yliopiston vaikutusta yhteiskuntaan. Hallintotehtävissä minulle on myös kertynyt suhteita ja onnistumisia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Yhteisiin asioihin vaikuttaminen on ollut minulle koko akateemisen urani ajan luontaista. Olen ollut nimittämisestäni lähtien Professoriliiton jäsen ja toiminut Professoriliiton Helsingin yliopiston osaston johtokunnassa (2004-2012) sekä valtuuskunnassa.

Olen toiminut eläinlääketieteen alan säätiöissä hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Kansainvälistä kokemusta minulle on kertynyt pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa eläinlääkäripatologijärjestöissä toimimisesta (ESVP hallituksen jäsen 2004-2011). Kansainvälisestä yliopistomaailmasta minulle on kertynyt kokemusta muun muassa toimiessani Euroopan eläinlääketieteellisten koulutusyksiköiden järjestön rahastonhoitajana (European Association of Establishments for Veterinary Education 2012-2016) sekä Eurooppalaisessa eläinlääketieteellisen koulutuksen koordinaatioryhmässä (European Coordination Committee on Veterinary Training 2016-2019). Tunnen eurooppalaista, erityisesti eläinlääketieteellistä korkeakoulutusta kattavasti toimittuani useita kertoja eläinlääketieteellisten koulutusyksiköiden kansainvälisissä arviointitehtävissä.

RSS Feed

No results.