Tieteenala

Apurahatutkija, kiinnostuksen kohteina erityisesti kielten kuvaus, afrikan kielet (mm. bantukielet ja kuušilaiset kielet), kielitypologia, historiallinen kielitiede, kielikontaktit.

RSS Feed

No results.