Henkilöhaku

Antti
Hippeläinen

Tutkin tällä hetkellä Kimmo Tuomisen ryhmässä pimeän aineen suoraa havainnointia, nopeusjakaumia ja sirontaprosesseja. Erityisen keskeisiä työlleni ovat elektroni- ja fononisironnat, joiden avulla voidaan tutkia pimeää ainetta mahdollisessa energiaskaalassa ~100 meV - 100MeV. Olennaisimmat metodit tälle löytyvät hiukkasfysiikan teoriasta ja sen käytöstä laskuissa ja simulaatioissa, kvanttikenttäteoriasta ja kosmologiasta.

Yleisesti fyysikkona olen kiinnostunut korkeaenergiafysiikan teoria- ja fenomenologiapuolesta. (Ylpeästi) stereotyyppisenä teoreetikkona erityisen lähellä sydäntäni ovat suuret uudet ideat, joilla voisimme laajentaa teoreettisen fysiikan ymmärrystä ja päästä entistä syvemmälle maailmamme rakenteeseen. Vähintäänkin ajatuksen tasolla olen kiinnostunut myös matematiikan ja fysiikan läheisestä yhteydestä, joka vähitellen paljastuu uusien teorioiden myötä. Keskustelen hyvin mielelläni näistä ideoista kahvikupposen äärellä. 

Ajankohtaista