Henkilöhaku

Antero
Salminen

Osoite
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen suunnittelijana Opetuksen strategisissa palveluissa (OSPA).Työtehtävinäni on UniHow-sovelluksen tuki koulutusohjelmille ja opiskelijoille. UniHow on Helsingin yliopiston oma palaute- ja reflektiotyökalu, jolla toteutetaan HowULearn-kyselyitä. Muita työtehtäviäni on Opettajien akatemian toiminnan tukeminen sekä Yliopistopedagogiikan keskuksen (HYPE) henkilöstökoulutuksen suunnittelu. Opettajien akatemia on maassamme ainutlaatuinen yliopiston huippuopettajien verkosto. HYPE kouluttaa Helsingin yliopiston opetushenkilöstöä korkeakouluopetuksen ja -oppimisen asiantuntijoiksi. Lisätietoa ja asiasanat: UniHow & HowULearn: https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/unihow-jarjestelma-ja-how... Opettajien akatemia: https://www.helsinki.fi/fi/yliopisto/opettajien-akatemia HYPE: https://www.helsinki.fi/fi/yliopistopedagogiikan-keskus-hype/ OSPA: https://flamma.helsinki.fi/group/yliopistopalvelut/opetus-ja-opiskelijap...

RSS Feed

No results.