Henkilöhaku

Anna
Heikkinen

Osoite
PL 54 (Snellmaninkatu 14)
00014 Helsingin Yliopisto

Olen globaalin kehityksen väitöskirjatutkija. Tutkimukseni tarkastelee luonnonvarojen hallintaa, ilmastonmuutoskysymyksiä sekä ympäristökonflikteja Perussa sekä muualla Latinalaisessa Amerikassa.

RSS Feed

No results.