Henkilöhaku

Alisa
Uusi-Kilponen

Osoite
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen tiedekasvatusta tarjoavassa LUMA-keskus Suomi-verkostossa, ja vastaan matematiikan opetuksen ja oppimisen LUMATIKKA-koulutuksen koordinoinnista.

Lisätietoja LUMATIKKA-ohjelmasta: https://lumatikka.luma.fi |info@lumatikka.luma.fi