Henkilöhaku

Aleksi
Sihvonen

Osoite
PL 21 (Haartmaninkatu 3)
00014 Helsingin Yliopisto

Työskentelen post doc -tutkijana Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikössä ja erikoistun kliinisessä työssä neurologian erikoislääkäriksi. Tutkin musiikin käsittelyn hermostollisia mekanismeja, musiikin käsittelyn häiriintymistä eri neurologisissa sairauksissa ja musiikin käyttöä neurologisten sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa. Lisäksi tutkin kielellisten toimintojen hermostollisia mekanismeja ja afasian kuntoutumista. Hyödynnän tutkimuksessa aivojen magneettikuvantamisdatan moderneja rakenteellisia [vokselipohjainen morfometria (VBM), vokselipohjainen leesio-oire-kartoitus (VLSM), traktografia (DTI)] ja toiminnallisia (toiminnallinen aivokuvantaminen (fMRI), lepoverkostoanalyysit (rs-fMRI)] analyysimetodeja.

RSS Feed

No results.