Tohtoriksi humanistisesta tiedekunnasta?

Tohtorikoulutus toteutetaan Helsingin yliopistossa tohtoriohjelmissa, joissa kaikille tohtorikoulutettaville tarjotaan ohjausta ja opetusta. Kukin tohtoriohjelma kuuluu johonkin Helsingin yliopiston neljästä tutkijakoulusta. Humanistisen tiedekunnan vastuulla on neljä tohtoriohjelmaa. Lisäksi humanistisen alan tohtorintutkinnon voi suorittaa yhteensä seitsemässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan aina johonkin tohtoriohjelmaan, mutta tutkinnon myöntää tiedekunta. Hakiessaan tohtoriohjelmaan hakija valitsee tavoitetutkinnon ja kotitiedekunnan aiemman opintotaustansa ja väitöskirjansa aiheen perusteella.

Humanistisessa tiedekunnassa suoritettava tavoitetutkinto on filosofian tohtorin tutkinto. Humanistisen alan filosofian tohtorin tutkinnon voi suorittaa kaikissa neljässä humanistisen tiedekunnan vastuulla olevassa tohtoriohjelmassa sekä seitsemässä muiden tiedekuntien koordinoimassa tohtoriohjelmassa.

Tohtorintutkinto koostuu kaikissa tohtoriohjelmissa väitöskirjasta sekä 40 opintopisteen laajuisista pakollisista opinnoista. Väitöskirja voi olla muodoltaan monografia tai artikkeliväitöskirja.

Tutkintoon kuuluvat opinnot suunnitellaan joustavasti niin, että ne tukevat väittelijän tulevaisuudensuunnitelmia parhaalla mahdollisella tavalla. Metodi- ja teoriaopintojen lisäksi tutkintoon voi sisällyttää esimerkiksi viestintään, pedagogiikkaan, tiedehallintoon tai johtamiseen liittyviä opintoja.

Suoritustavat ovat monipuolisia: perinteisten suoritusmuotojen lisäksi opintopisteitä voi kerryttää esimerkiksi konferenssiesitelmillä, tieteellisillä julkaisuilla, opetuksella tai tapahtumien organisoinnilla. Yksilöllisesti rakennettu tutkinto mahdollistaa oman asiantuntijuuden kehittämisen haluttuun suuntaan.

  • Lisää tietoa tohtoriopintoihin hakemisesta löydät yliopiston yleisistä ohjeista tohtorikoulutukseen hakeville sekä kunkin tohtoriohjelman omilta verkkosivuilla.
  • Tiedekunnan professorit ja vastuulliset tutkijat toimivat alansa tohtoriohjelmissa tohtorikoulutettavien ohjaajina. Myös tohtoriohjelmien ohjaajista löydät lisää tietoa kunkin tohtoriohjelman verkkosivuilta.

Humanistinen tiedekunta on vastuutiedekuntana seuraaville tohtoriohjelmille:

Kaikki tiedekunnan vastuulla olevat tohtoriohjelmat kuuluvat Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tutkijakouluun.

Edellisten lisäksi humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijat voivat kuulua seuraaviin muiden tiedekuntien vastuulla oleviin tohtoriohjelmiin (suluissa tutkijakoulu, johon tohtoriohjelma kuuluu):