Keskusteluntutkimuksen arkisto

Suomen kielen tieteenalan yhteydessä sijaitseva Keskusteluntutkimuksen arkisto on yksi Suomen laajimmista suomenkielisen vuorovaikutuspuheen kokoelmista. Tällä hetkellä ääni- tai ääni- ja kuvanauhoitettua aineistoa on arkistossa yli 500 tuntia, josta litteroituna on noin 100 tuntia. Pääasiallisesti korpus koostuu arkipuheesta (mm. pariskuntien puheluita, perheen kahvipöytäkeskusteluja ja lasten leikkejä) mutta mukana on myös jonkin verran institutionaalista puhetta (asiointipuheluita, kampaamokeskusteluja, poliittisia tv-väittelyjä ja luokkahuonekeskustelua). Aineistoihin on saatu osallistujien ja nauhoittajan lupa, ja aineistoja käytettäessä puhujien henkilöllisyys suojataan.

Arkiston aineistoon kuuluvat paitsi itse tallenteet ja litteraatit, myös niistä tehdyt kandidaatintyöt. Kaikki aineisto on sähköisessä muodossa, mutta toistaiseksi vain paikallisesti Humanistis-yhteiskuntatieteellisen instituutin tiloissa Vuorikatu 3:ssa. Äänitiedostojen yleisimmät muodot ovat mp3- ja wav-tallennusmuoto. Videoaineistoa löytyy muun muassa mpg- ja wmw-muodossa. Aineistosta on yksityiskohtainen sähköinen kortisto.

Tutkijoiden on mahdollista tietyin ehdoin saada aineistoa tutkimuskäyttöön. Arkistosta vastaa tutkimuskoordinaattori Mari Siiroinen.