Afri­kan tut­ki­mus

Helsingin yliopiston Afrikan tutkimus keskittyy Afrikan kulttuureihin ja yhteiskuntiin. Nopeasti kasvavien talouksien, väestönkasvun, muuttoliikkeen ja kukoistavan viihdeteollisuuden kautta Afrikka on yhä enemmän osa jokapäiväistä elämää Euroopassa. Tutkimme muun muassa monenlaisia identiteettiin, koulutukseen, kestävään kehitykseen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä erityisesti kielten ja kielten käytön näkökulmasta. Tutkimuksemme kautta pyrimme ymmärtämään paremmin afrikkalaisten yhteiskuntien dynamiikkaa ja kielten merkitystä muuttuvassa maailmassa.

Tutkimuksemme painopistealoja ovat muun muassa:

 • kielikontaktit sosiaalisessa kontekstissa
  • monikielisyys, kansalaisaktiivisuus ja kestävä kehitys
  • sosiaalisen, yksilökohtaisen ja pienen mittakaavan monikielisyyksien tutkimus kaupunki- ja maaseutukonteksteissa sekä afrikkalaisissa diasporissa
  • kielenopetus- ja oppiminen (sis. yliopistojen kieltenopetus, kotikielten opetus ja monikielinen kielenoppiminen ja kirjoitustaito)
  • monikielinen kielen omaksuminen ja sosiaalistuminen
 • aiemmin vähän kuvattujen kielten kuvaukset (bantukielet, atlanttilaiset kielet, mandekielet ja niililäis-saharalaiset kielet)
  • kieliopilliset kuvaukset: Maran alueen kielet (Länsi-Tansania), isindebele, nzadi, totela, uduk, mano, somali
  • substantiivien luokittelu atlanttilaisissa kielissä
  • aikamuodot, aspektit ja modaalisuus bantukielissä
  • toonijärjestelmät ja muut prosodiset piirteet itäisissä ja eteläisissä bantukielissä
  • syntaksi ja pragmatiikka mandekielissä
 • Afrikan antropologinen lingvistiikka
  • uskonto ja uskonnollinen kieli
 • Afrikan kielten korpukset

Afrikan tutkimuksen henkilökunnan jäsenet ovat aktiivisia seuraavien akateemisten julkaisujen toimituksessa:

FL
Friederike
Lüpke
professori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

LA
Lotta
Aunio
yliopistonlehtori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Muut humanistiset tieteet, Kirjallisuuden tutkimus

TC
Thera
Crane Ringhofer
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet, Muut humanistiset tieteet

LA
Liban
Ali Hersi
yliopisto-opettaja
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet