Aleksanteri-instituutti

Aleksanteri-instituutti on valtakunnallinen, Helsingin yliopiston alainen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Se palvelee Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla.

Aleksanteri-instituutin tutkimustoiminta keskittyy kuudelle painopistealueelle, joiden valinta perustuu sekä kohdemaiden tutkimustarpeeseen ja analyysiin niiden tulevaisuuden haasteista että instituutin piirissä olevan asiantuntemuksen hyödyntämiseen. Jokaista painopistealuetta lähestytään laajempien monitieteisten tutkimusohjelmien kautta, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta tutkimusprojektista.

 • Talouden diversifikaatio
  Energiapolitiikka; Teollisuusyhdyskuntien ja maaseudun muutos
 • Hyvinvointiyhteiskunta
  Hyvinvointi; sukupuoli ja toimijuus; Eriarvoisuus; Luokka- ja sosiaalirakenne.
 • Demokratiakehitys
  Eurooppalaisuuden konstruointi ja historian poliittinen käyttö; Hallinto; Kansalaisyhteiskunnan kehitys; Media; Hyvinvointi; sukupuoli ja toimijuus.
 • Ulkopolitiikka
  Ulkopolitiikka ja energia; Laaja turvallisuus ja kriisinhallinta.
 • Kulttuurin sosiaalinen konstituointi
  Aatehistoria ja rationaalisuus; Pyhä ja maallinen; Identiteetit; Kulttuurien kohtaaminen; Kulttuurin keskukset ja periferiat.
 • Kylmä sota ja sen jälkiseuraukset

Aleksanteri-instituutilla on myös oma kansainvälinen maisteriohjelma Russian Studies, johon voit tutustua täällä.

Aleksanteri-instituutin omat kotisivut löytyvät osoitteesta helsinki.fi/aleksanteri.