Johto

Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi. Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. 

Humanistisessa tiedekunnassa osastojen tehtävänä on tukea tiedekuntaa saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja edistää sekä kehittää tiedekunnassa harjoitettavaa tutkimustoimintaa sekä koulutusta tiedekunnan linjausten mukaisesti.

Pirjo Hiidenmaa

Dekaanin erityisvastuualueisiin kuuluvat yleishallinto- ja sopimusasiat ja muut kuin opetuksen kaksikielisyysasiat.

Johdon assistentti Jessica Mildh

  • Varadekaani Jussi Pakkasvirta toimii dekaanin sijaisena ja vastaa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvistä asioista, tasa-arvoasioista, kansainväliseen toimintaan liittyvistä asioista sekä tieteenaloista ja tutkimusrahoitusasioiden koordinoinnnista.
  • Varadekaani Minna Palander-Collin vastaa opetusasioista sekä opetukseen liittyvistä kaksikielisyysasioista
Markku
Kangaspuro
tutkimusjohtaja
Aleksanteri-instituutti
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Historia ja arkeologia, Poliittinen historia

MV
Martti
Vainio
professori
Digitaalisten ihmistieteiden osasto
Tieteenala Fonetiikka

Niklas
Jensen-Eriksen
professori
Filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

Minna
Palander-Collin
professori
Kielten osasto
Tieteenala Kielitieteet

Jussi
Pakkasvirta
professori
Kulttuurien osasto
Tieteenala Muut humanistiset tieteet, Historia ja arkeologia, Poliittinen historia, Valtio-oppi, hallintotiede, Globaali kehitystutkimus

Hanna
Lehti-Eklund
professori
Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto
Tieteenala Kielitieteet