Valmistuminen ja todistukset

Tutkinnon suorittaminen päättyy aikanaan valmistumiseen. Lisätietoa valmistumisesta saat Opintoni-sivulta Opiskelijan ohjeista (1.8.2017 tai myöhemmin aloittanut) tai Flammasta (1.8.2016 tai aiemmin aloittanut). Opiskelemisen ja oppimisen ei kuitenkaan tarvitse päättyä valmistumiseen, sillä opintoja voit suorittaa myöhemminkin erimerkiksi avoimessa yliopistossa, täydennyskoulutuksena HY+:ssä tai erillisinä opintoina. Tutustu myös yliopiston sivuun Muut opiskelumahdollisuudet.

Helsingin yliopiston Urapalvelujen sivuilta löydät tietoa työelämäasioista.

Tietoa opetettavan aineen opintojen vastaavuustodistuksista löydät Opiskelijan ohjeet -sivuston Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle -osiosta.

Tutkintotodistuksesta voit saada pyynnöstä maksullisen jäljenteen. Katso ohjeet Opiskelijan ohjeiden sivulta Tutkintotodistuksen jäljennökset ja käännökset.

Virallisen opintosuoritusotteen voit tilata Helsingin yliopiston opiskelijaneuvonnasta.

Huom. 1.1.2016 alkaen Helsingin yliopiston tiedekunnat eivät enää anna englannin- tai ruotsinkielisiä käännöksiä suomenkielisestä tutkintotodistuksesta resurssisyistä johtuen.

Jos olet valmistunut filosofian kandidaatiksi ennen vuotta 1994, voit anoa humanistisesta tiedekunnasta maisterin arvon myöntämistä. Maisterin arvoa anotaan erillisellä lomakkeella.