Opinto-oikeudet

Patsas. Photo: Mika Federley

Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Suurimmalla osalla opiskelijoista on valinnan kautta saatu tutkinnonsuoritusoikeus humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon ja/tai filosofian maisterin tutkintoon. Tutkinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa viidessä vuodessa, mikä on myös lain määrittelemä tavoiteaika tutkinnoille.

Jos olet kiinnostunut tutkinnon suorittamisesta, tutustu Hae humanistiksi -sivuun, jossa on esitelty tiedekunnan oppiainevalikoima. Koulutusohjelmien kuvausten yhteydessä on kerrottu tarkemmin erilaista tavoista hakea tutkinnonsuoritusoikeutta.

Tiedekunnassa voi opiskella myös erillisten opintojen oikeudella, JOO-opinto-oikeudella tai vaihto-opiskelijana. Erillisten opintojen oikeus on tarkoitettu jo valmistuneille henkilöille, jotka haluavat suorittaa vain tiettyjä opintoja. JOO-opintoja voivat tehdä toisen yliopiston opiskelijat, jotka haluavat suorittaa jonkin kokonaisuuden tiedekunnassa. JOO-opinnoista on kerrottu kattavasti JOOPAS.fi -sivustolla, jonka kautta oikeutta myös haetaan. Vaihto-opiskelijaksi puolestaan voivat hakeutua ulkomaisessa yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Jos olet kiinnostunut tiedekunnan tarjoamista opinnoista, niin huomaa että monia aineita voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Opettajan pätevyydestä löydät tietoa Opiskelijan ohjeet -sivuston Opetettavan aineen opinnot aineenopettajalle -osiosta.