Millaista opiskelu on?

Opiskelija lukee kirjaa.

Humanistisessa tiedekunnassa voit suorittaa alempana korkeakoulututkintona humanististen tieteiden kandidaatin (HuK, 180 opintopistettä) ja ylempänä korkeakoulututkintona filosofian maisterin (FM, 120 opintopistettä) tutkinnon.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritat jossakin kandiohjelmassa. Kandiohjelma voi pitää sisällään useita opintosuuntia (esim. kielten kandiohjelmassa opintosuuntinaan englanti, ranska, saksa jne.). Kandidaatin tutkintoon suoritetaan opintoja omasta koulutusohjelmasta/opintosuunnasta (esim. yhteiset opinnot, perus- ja aineopinnot) sekä joltakin toiselta tieteenalalta (valinnaiset opinnot). Lisäksi tutkintoon kuuluu yhteisiä kieli- ja viestintä- sekä tietotekniikkaopintoja sekä tarvittaessa yksittäisiä suorituksia niin että tutkinnon minimilaajuus täyttyy. Osana oman tieteenalan/opintosuunnan aineopintoja teet myös ensimmäisen tieteellisen tutkielmasi, kandidaatintutkielman.

Filosofian maisterin tutkinnon suoritat jossakin maisteriohjelmassa. Suurimman osan tutkintoa muodostavat koulutusohjelman/opintosuunnan syventävät opinnot (vähintään puolet tutkinnosta). Koulutusohjelmasta riippuen tutkintoon voi suorittaa valinnaisia opintoja. Osana koulutusohjelman/opintosuunnan syventäviä opintoja kirjoitat myös pro gradu -tutkielman.

Opintoja suoritetaan tutkintovaatimusten mukaan. Tutkintovaatimuksissa on määritelty esimerkiksi se, mitä jonkin opintojakson suorittamiseksi on tehtävä ja millaisia taitoja opintojakson suoritettuasi olet saanut. Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat opetukseen osallistumisesta ja siihen liittyvien tehtävien tekemisestä kirjallisuuteen pohjautuviin tentteihin ja itsenäisiin kirjallisiin töihin eli esseisiin. Yliopiston yleisillä sivuilla on kerrottu tutkinnoista tarkemmin.

Opiskelijana voit itse vaikuttaa monin osin tutkintosi sisältöön. Esimerkiksi valinnaisten opintojen valinnat voivat olla usein hyvin yksilöllisiä. Vapauden vastapainona joudut suunnittelemaan opintoja, pohtimaan tavoitteitasi ja tekemään erilaisia valintoja opintoihin liittyvissä asioissa monia muita aloja itsenäisemmin. Tätä työtä ei kuitenkaan tarvitse yksin, sillä opintoja ja opintojen suunnittelua ohjataan tutkintojen aikana eri vaiheissa.

Vain harva humanistisen alan ammatti edellyttää tiettyjä opintoja, mutta esimerkiksi opettajan työstä kiinnostuneiden on syytä huomioida, että pätevyyttä varten tulee suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. Valinnaisten opintojen valikoima on jo humanistisen tiedekunnan sisällä suuri, lisäksi valintoja voi tehdä muista tiedekunnista ja muista yliopistoista (Suomen sisällä ns. JOO-opinnot, ulkomailla opiskelijavaihto).

Humanistisen tiedekunnan tarjoamista valinnaisista opinnoista suurin osa on vapaita, eli valinnaisen opintokokonaisuuden opiskelun voi aloittaa kuka vain Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija. Osa opinnoista on rajoituksen alaisia, jolloin opintokokonaisuuden opiskelua varten ensin erillinen koe tai oikeutta haetaan esimerkiksi erillisellä hakemuksella. Rajoituksen alaisia kokonaisuuksia ovat tyypillisesti suurimmat kieliaineet sekä historia.

Tutkintovaatimuksiin ja opetustarjontaan voit tutustua WebOodissa (ylävalikosta pääset opinto-oppaisiin myös ilman sisäänkirjautumista). Lisäksi kannattaa tutustua Opiskelijan ohjeiden Suunnittele opintosi -kokonaisuuteen.

Tutkintoihin on mahdollista hyväksilukea myös muualla suoritettuja opintoja. Mikäli et ole käyttänyt aiemmin suoritettuja opintoja mihinkään muuhun tutkintoon, voidaan niitä hyväksilukea tutkinnon minimilaajuuteen. Opinnot voivat korvata opintojaksoja koulutusohjelmasta/opintosuunnastasi, valinnaisista opinnoista tai yhteisistä kieli- ja viestintäopinnoista. Toiseen tutkintoon käytettyjä opintoja voi hyväksilukea HuK-tutkintoon enintään 90 op (sekä lisäksi pakolliset kieliopinnot) ja FM-tutkintoon enintään 60 op. Toiseen tutkintoon käytettyjä opintoja voi hyväksilukea toiseen samantasoiseen tutkintoon tai ylemmästä tutkinnosta alempaan. Alemmasta tutkinnosta ei voi hyväksilukea opintoja ylempään tutkintoon.

Humanistisen alan opiskelijana voit muodostaa yksilöllisen opintopolun, oppia uutta maailmasta, väitellä ympäröivästä yhteiskunnasta ja hankkia laaja-alaisen sivistyksen joka kantaa elämässä pitkälle eteenpäin.