Hae humanistiksi

Opiskelija, jonka kädessä on naamio.

Humanistisessa tiedekunnassa voit opiskella esimerkiksi kieliä, kulttuureita, taiteiden tutkimusta, filosofiaa ja historiaa.

Voit suorittaa humanistisessa tiedekunnassa viisivuotisen koulutuksen, joka johtaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon (HuK) ja filosofian maisterin tutkintoon (FM), tai kaksivuotisen koulutuksen, joka johtaa filosofian maisterin tutkintoon (FM).

Tutustu myös sivuihin Opiskelijaksi ja Millaista opiskelu on, joilla on kerrottu tarkemmin opiskelemisesta ja opintojen myötä saaduista taidoista.

Humanistisen tiedekunnan opintokokonaisuuksiin, joita voi suorittaa valinnaisina opintoina, voit tutustua täällä.

Tähtäätkö tohtoriksi? Lisätietoa jatko-opiskelijaksi hakemisesta löydät täältä.