Opiskelijaksi

Humanistisesta tiedekunnasta valmistunut kandidaatti tai maisteri on oman alansa asiantuntija, jolla on erilaisia geneerisiä, yleisiä taitoja. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja miten taidot opitaan?

Alan asiantuntijuus saavutetaan opiskelemalla omaa alaa. Opintojen myötä hankit hyvät tiedot tieteenalasi keskeisestä sisällöstä, perehdyt siihen mitä on tutkittu ja miten oppeja on mahdollista soveltaa niin tutkimuksessa  kuin erilaisissa tehtävissä yliopiston ulkopuolella. Asiantuntijuutta kehitetään myös muilla opinnoilla, sillä humanistinen tutkimus ja opinnot ovat luonteeltaan monitieteistä. Muiden alojen käytäntöihin tutustut esimerkiksi sivuaineiden kautta, ja samalla kasvatat kykyä yhdistellä opittua.

Humanistiselta alalta valmistuneelle keskeisiä geneerisiä taitoja ovat ajattelun taidot: analyyttisyys, luovuus, tiedon soveltaminen ja argumentointi. Humanistina osaat vertailla eri näkökantoja, arvioida niitä kriittisesti ja muodostaa oman perustellun kantasi. Kykenet myös esittämään käsityksesi argumentoiden vakuuttavasti ja ymmärrettävästi.

Kielitaito, kulttuuristen kontekstien ymmärtäminen ja laajojen kokonaisuuksien hallinta ovat humanistien selkeitä vahvuuksia. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet ymmärtää erilaisia kulttuurisia sidonnaisuuksia globaalissa maailmassa ja hahmottaa asioiden ajallinen perspektiivi. Laajojen kokonaisuuksien hallinta liittyy niin asiakokonaisuuksien hahmottamiseen kuin projektinhallinnan taitoihinkin.

Opintojen aikana opit myös esimerkiksi itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn, tiedonkäsittelyn sekä vuorovaikutuksen taitoja. Lisäksi humanistisen alan tutkinto antaa informaationlukutaitoja, tieto- ja viestintätekniikan taitoja sekä valmiudet tieteellisen työn tekemiseen.

Humanistisen alan koulutuksesta valmistuu työmarkkinoille niin sanottuja generalisteja, joiden osaaminen ei ole yhteen tiettyyn ammattikuvaan räätälöityä, vaan on asiaosaamiseltaan laaja-alaisempaa. Tämä nähdään muuttuvilla työmarkkinoilla vahvuutena. Humanistien koulutus on myös luonteeltaan ajatonta, sillä opintojen aikana saadut taidot ovat monipuolisesti hyödynnettävissä eri aikoina riippumatta tehtävästä ja tehtävän muutoksista. Humanistit ovat valmiita elämään muutoksessa ja osallistumaan maailman muuttamiseen.