Valokaavio / William Hennah

Plotted Lights by William Hennah

Koko perimän laajuinen assosiaatiotutkimus (GWA) on tällä hetkellä yksi sairauksien geneettiseen tutkimukseen eniten käytetyistä menetelmistä. Tässä menetelmässä tuhansia tai jopa miljoonia geenimerkkejä tutkimalla pyritään selvittämään, mitkä geenit tai perimän vaihtelut ovat osallisina sairauden syntyyn. Tällaisen analyysin tulokset esitetään yleensä Manhattan kaavioksi nimetyn kaavion muodossa, siten että assosiaatiotuloksen tilastollinen merkitsevyys ja perimän vaihtelun sijainti kromosomistossa tulevat esiin. Düsseldorfissa sijaitsevan sillan valot muistuttavat tällaisen analyysin tuloksia esittelevää kaaviota. Mm. APOE-geenin merkitys Alzheimerin taudin synnyssä on aikoinaan esitetty näin.