Todennäköisyyden maisemakuvia / Tero Hiekkalinna

Landscapes of Probability by Tero Hiekkalinna

Tautivarianttien tilastotieteellisessä analysoinnissa on tärkeää, että ennalta määrätty analysointimalli on mahdollisimman lähellä biologista mallia. Jos analysointimalli vastaa todellista biologista mallia, silloin todennäköisyyspinta on symmetrinen ja näyttää harmoniselta (vasemmanpuoleiset kuvat). Vastaavasti, jos analyysimalli ja todellinen biologinen malli eroavat toisistaan, ovat todennäköisyyspinnat epäsymmetriset ja epätasapainossa (oikeanpuoleiset kuvat)