Eläinplankton / Katja Närhi

Zooplankton by Katja Närhi

Kuvassa näkyy poikkileikkaus keuhkokudoksesta, johon on kehittymässä keuhkosyöpä. Kudos on värjätty fluoresoivilla merkkiaineilla, jotka tunnistavat elävät (punaiset) ja kuolleet (vihreät) solut. Solujen tumat (geneettisen informaation sisältävät osat) on värjätty sinisellä merkkiaineella. Tarkastelemalla värjättyä kudosta fluoresenssimikroskoopilla tutkija saa tietoa kudoksen eri osien elinkyvystä.