Ympäristöalan tieteidenvälinen tohtoriohjelma DENVI aloitti toimintansa tammikuussa 2014. Se kuuluu ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakouluun (YEB), jonka rahoittaja on Helsingin yliopisto. DENVIssä on noin 120 tohtorikoulutettavaa.

DENVIn keskeisiä teemoja ovat ympäristömuutokset, kestävä kehitys, ilmastonmuutos, maankäytön kysymykset sekä Itämeri valuma-alueineen. Ohjelma yhdistelee luonnontieteellisiä, yhteiskuntatieteellisiä, oikeustieteellisiä ja humanistisia näkökulmia, joita tarvitaan monimutkaisten ilmiöiden, kuten ilmastonmuutoksen, ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen.

Lue lisää.

AGFOREE on uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön tohtoriohjelma. Ohjelma keskittyy kasvintuotantoon, kotieläimiin, teknologiaan, ympäristöön ja talouteen. Resurssien kestävä käyttö on välttämätöntä ihmiskunnan, luonnon ja maapallon tulevaisuuden kannalta.

Lue lisää.

Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma (PYAM) on monitieteinen yhteiskuntatieteellinen tohtoriohjelma, jota koordinoi valtiotieteellinen tiedekunta. Tohtoriohjelmaan osallistuu oppiaineita Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä, humanistisesta, maatalous-metsätieteellisestä ja matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. PYAMissa on 240 tohtorikoulutettavaa, joista 17 on ohjelman rahoittamia.

Lue lisää.

Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma on useiden Helsingin yliopiston sosiaalitieteen alojen yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on luoda parhaat olosuhteet tutkimukselle. Se kattaa laajasti yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alueet Suomessa: viestintä, sosiaali- ja kulttuuriantropologia, sosiaalipsykologia, yhteiskuntapolitiikka, sosiaalityö, sosiologia ja tilastot.

Lue lisää.