Maisteriohjelmat

ECGS on Suomessa ainutlaatuinen monitieteellinen maisteriohjelma, joka kouluttaa ympäristön ja kestävyyden osaajia vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin. ECGS-ohjelman monitieteellinen yhteisö ja opetushenkilöstö tarjoavat erinomaiset verkostoitumismahdollisuudet mahdollistaen sujuvan työelämään siirtymisen. Ohjelman englanninkielinen ja ongelmakeskeinen opetus valmentaa opiskelijat myös kansainväliseen ja monikulttuuriseen työympäristöön. ECGS maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia monitieteisiä asiantuntijoita tutkimaan ympäristö- ja kestävyyskysymyksiä sekä ratkaisemaan sosio-ekologisia kestävyysongelmia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lue lisää ohjelman sivuilta.

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyössä toteuttama kansainvälinen maisteriohjelma Urban Studies and Planning kouluttaa opiskelijoista kaupunkisuunnittelun ammattilaisia, jotka ymmärtävät ja osaavat käsitellä monimutkaisia kaupunkien kehitykseen liittyviä haasteita. Opiskelijoille kehittyy laaja ymmärrys urbaaneista ilmiöistä ja käytännön kokemusta yhteistyön ja konkreettisten projektien kautta.

Lue lisää ohjelman sivuilta.