Kestävyystutkimus HELSUSissa

Hel­sin­gin yli­opis­ton kes­tä­vyys­tie­teen ins­ti­tuu­tin tutkimus ja opetus kes­kit­tyy kes­tä­vyys­mur­rok­siin. Kestävyysmurrokset ovat perustavanlaatuisia muutoksia yhteiskunnissa niiden edetessä kohti kestävää luonnon ja ihmisten hyvinvointia. Näiden kestävyysmurrosten saavuttamiseksi tarvitaan uusia lähestymistapoja ja metodeita, joita kestävyystiede kehittää.

HELSUSissa tehtävä tutkimus ja opetus pyrkii lisäämään ymmärrystämme siitä, mitä kestävyys on sekä niistä prosesseista ja olosuhteista, joita tarvitaan kestävyysmurroksen toteuttamiseen. Lisäksi tutkimuksen avulla pyritään tuottamaan konkreettisia kestäviä ratkaisuja käytäntöön, yhdessä tiedon käyttäjien kanssa. HELSUSin tutkimusteemoja ovat kulutus ja tuotanto, globaali etelä, arktinen alue, kaupungit sekä teoria ja metodologia.