Aalto yliopistossa tehdään laajasti kestävyystieteeseen liittyvää tutkimusta. Käynnissä oleva yhteistyö sisältää seminaareja, kursseja ja keskustelutapahtumia ajankohtaisista kaupunkitutkimuksen aiheista sekä yhteisten tutkimusprojektien suunnittelua. Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin uudenlainen yhteistyömuoto ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla. Lisäksi HELSUS ja Aalto yliopisto käynnistävät tutkimusyhteistyötä kestävän kulutuksen, tuotannon ja suunnittelun saroilla.

Future Earth Suomi –globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea edistää Suomessa harjoitettavaa monitieteistä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa globaalimuutostutkimusta. Kansalliskomitea edustaa Suomea globaalimuutostutkimuksen kansainvälisissä hankkeissa ja järjestöissä. Kansalliskomitean puheenjohtajana toimii professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta, ja HELSUS on virallinen osa komiteaa.

Helsingin kaupunki on yksi kaupunkiakatemian toimijoista ja HELSUSin kaupungit -tutkimusteeman keskeinen yhteistyökumppani. Lisäksi yhteistyömuotoja tulevat olemaan yhteiset opiskelijahankkeet sekä Living Lab -innovaatioympäristöt.

Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on keskeinen tekijä kestävän kehityksen edistämisessä. Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, joilla on strategiamme mukaiset tavoitteet. Tällä hetkellä HELSUS tekee yhteistyötä esimerkiksi WWF Suomen ja Suomen YK-liiton kanssa.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on esimerkki Suomen tavasta toteuttaa kestävää kehitystä käytännössä. Sitoumustyö tuo julkisen sektorin, yritykset, kansalaisyhteiskunnan toimijat ja kansalaiset yhteen ainutlaatuisella tavalla. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline globaalien Agenda2030 tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. Sitoumusta koordinoi Valtioneuvoston kanslia. Yhteistyötä teemme esimerkiksi järjestämällä HELSUS Policy Dialogues -keskustelutilaisuuksia kestävän kehityksen seurannan indikaattoreista.

Lukessa työskentelevät tutkijat ja asiantuntijat tuottavat uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kestävään kehittämiseen ja uusien elinkeinojen edistämiseen. Luke tavoittelee yhteistyössä biotaloudelle rakentuvaa yhteiskuntaa. Yhteistyöhön kuuluu yhteisiä seminaareja, tutkimushankkeita sekä jaettuja virkoja.

Presidentti Tarja Halosen nimeä kantava kestävän kehityksen säätiö perustettiin vuonna 2012 tukemaan jo presidenttikautena alkanutta työtä kestävän kehityksen edistämiseksi. TH Globaalin kestävän kehityksen säätiö tekee yhteistyötä HELSUSin kanssa.

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Työn tähtäimessä on reilu ja kestävä tulevaisuus. Sitran ja HELSUSin yhteistyö sisältää mm. projektien yhteistuotantoa ja ennakkoluulottomia kestävyyskokeiluja.

SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jonka tärkein tehtävä on ratkaista yhteiskunnan polttavia kysymyksiä, joilla on vaikutusta ympäristöön, sekä rakentaa kestävää yhteiskuntaa. HELSUSin ja Suomen ympäristökeskuksen strategiset painopisteet ovat lähellä toisiaan. Esimerkiksi yhteisiä aihepiirejä ovat mm. ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, kulutuksen ja tuotannon kestävyys, ekosysteemipalvelujen ja biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, sekä maankäytön ja rakennetun ympäristön kestävyys. Yhteistyöhön kuuluu yhteisiä seminaareja, tutkimushankkeita sekä jaettuja virkoja.

SDSN Northern Europe on Pohjois-Euroopan tiedeinstituutiot yhteen keräävä verkosto, jonka tavoitteena on yhdistää tieto yhteiskunnalliseen toimintaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Pohjoismaiset tiedeinstituutiot yhdistämällä voidaan keskustella mistä kestävyydessä on oikeastaan kyse, edistää yhdessä oppimista ja kestäviä ratkaisuja.

HELSUS ja SDSN Northern Europe tekevät yhteistyötä järjestämällä tapahtumia ja työpajoja, joista esimerkkinä Sustainability Science Days 2017 -tapahtuma.

Yksityinen sektori on kestävyyden keskeinen toimija. Kestävien ratkaisujen yhteistuotanto tuottaa molemminpuolista hyötyä, ja yritysten sitoutuminen voi tapahtua eri tavoin. Yhteistyössä Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin kanssa yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa uudella tavalla ja samalla luoda uudenlaisia ratkaisuja kestäviin muutoksiin. Monitieteellinen ja monipuolinen kumppaniverkostomme auttaa yrityksiä löytämään uusia kontakteja tutkimus-, tuotekehitys-, asiakastutkimus- ja yhteistyöverkostojen saralla.

Helsingin ylipoiston kestävyystieteen instituutti tekee läheistä yhteistyötä Ympäristötiedon foorumin kanssa, joka välittää viimeisintä ympäristötietoa päätöksenteon tueksi.