Instituutti

Vuonna 2018 perustettu HELSUS on vastaus tarpeeseen ottaa yliopisto- ja tutkimusinstituuttitasolla suurempi vastuu uusien väylien löytämiseksi kohti kestäviä yhteiskuntia. Instituutti kokoaa yhteen Helsingin yliopiston ydinosaamisen ja tekee yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen ja tutkimusinstituuttien kanssa. Se kutsuu myös muut kuin akateemiset toimijat antamaan panoksensa yhteiskunnallisiin kestävyysmurroksiin.

Maailmanlaajuisten suurten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden vähenemisen,  köyhyyden ja kaupungistumisen, monimutkaisuus ja kiireellisyys on laajasti tunnustettu. Tämän vuoksi on pakollista siirtyä kaikilla elämän osa-alueilla, tekniikassa, arvoissa, käyttäytymisessä ja hallintotavoissa kestäviin käytäntöihin. Yliopistoilla ja tutkimusinstituuteilla on velvollisuus toimia näiden monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi ei vain YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta, vaan myös Eurooppa-neuvoston ja monien Euroopan- ja maailmanlaajuisten ohjelmien, esimerkiksi Global Sustainable Development Report 2019, kautta.

HELSUS johtaja on Helsingin yliopiston rehtorin nimeämä. HELSUS johtajana toimii Dosentti Susanna Lehvävirta. Johtaja vastaa instituutin kehittämisestä ja vahvistaa kestävyystieteen tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

HELSUS Johtoryhmä vahvistaa kestävyystieteen tutkimusta, opetusta ja tieteen vuorovaikusta sekä Helsingin yliopiston sisällä että kansallisesti ja kansainvälisesti. Johtoryhmä tukee HELSUS johtajaa instituutin kehittämisessä sekä suunnittelee ja päättää instituutin toiminnan ja rahoituksen suurista linjoista.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Atte Korhola
Varajäsen: Professori Sirkku Juhola

Humanistinen tiedekunta

Jäsen: Apulaisprofessori Pirjo Kristiina Virtanen
Varajäsen: Professori Matti Miestamo

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Sirpa Tani
Varajäsen: Professori Anna Uitto 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Juha Helenius
Varajäsen: Ruralia Instituutin johtaja Sami Kurki

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Jäsen: Apulaisprofessori Tuuli Toivonen
​​​​​​​Varajäsen: Akatemiaprofessori Timo Vesala

Oikeustieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Kai Kokko
​​​​​​​Varajäsen: Jukka Mähönen

Valtiotieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Anja Nygren
​​​​​​​Varajäsenet: Professori Janne Hukkinen

HELSUS Neuvottelukunnalla on sekä kansainvälisiä tieteellisiä jäseniä että kansallisia jäseniä yliopiston ulkopuolelta. Neuvottelukunta virtaviivaistaa ja suunnittelee HELSUSin toimintaa yhdessä ohjausryhmän kanssa.

HELSUS neuvottelukunta - Suomen osasto

 • Sini Sallinen, Kuntaliitto
 • Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus
 • Minna Halme, Aalto-yliopisto
 • Eeva Hellström, Sitra
 • Tanja Suni, Ympäristöministeriö
 • Jarkko Levänen, Lappeenranta-Lahti University of Technology
 • Helena Laukko, UNA Finland
 • Sami Pirkkala, VNK
 • Eeva Primmer, Suomen Ympäristökeskus
 • Leena Pentikäinen, TEM
 • Liisa Saarenmaa, MMM
 • Mikael Långström, UM
 • Liisa Rohweder, WWF
 • Anni Sinnemäki, Helsingin kaupunki

Tieteellinen neuvottelukunta - Ulkomainen osasto

 • Prof. Emily Boyd, Lundin yliopisto
 • Prof. Daniel Lang, Lüneburgin yliopisto
 • Prof. Carl Folke, Stockholm Resilience Centre  
 • Prof. Louise Fortmann, University of California at Berkeley
 • Assoc. Prof. Paula Puskarova, University of Economics Bratislava
 • Assoc. Prof. David Mungai, University of Nairobi

HELSUS tutkimuskoordinaattorit vastaavat tutkimuksen kokonaisvaltaisesta koordinoinnista HELSUSissa, uusien aloitteiden kehittämisestä ja uusien tutkimushankkeiden käynnistämisestä. Koulutuskoordinaattori on vastuussa ympäristö- ja kestävyysaiheisen opetuksen edistämisestä, koordinoimisesta ja toteuttamisesta sekä tutkinto-opiskelijoille että yliopiston henkilökunnalle ja itsenäisille opiskelijoille. Koordinaattorit osallistuvat myös kestävyysaiheisen tutkimuksen tekemiseen ja edistävät yliopistossa toteutettavaa kestävää kehitystä. He työskentelevät yhteistyössä HELSUS johtajan sekä koordinaattorin ja harjoittelijan kanssa.

 

HELSUS E-L Apajalahti

Eeva-Lotta Apajalahti 
Tutkimuskoordinaattori
Sähköposti: eeva-lotta.apajalahti@helsinki.fi
Puh. +358 294 157 906  

 

 

 

 

 

 

 

Helsus Janna Pietikäinen

Janna Pietikäinen
Koulutuskoordinaattori
Sähköposti: janna.pietikainen@helsinki.fi
Puh. +385 294 158 125

HELSUS Memberit ovat Helsingin yliopiston tutkijoita, joiden tutkimusprofiili sopii HELSUSin tutkimustavoitteisiin. Instituutin jäsenet saavat kaksi affiliaatiota (esimerkiksi Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti), he ovat osa uutta ja vetovoimaista monitieteistä tutkijayhteisöä. Lisäksi jäsenet voivat hakea rahoitusta (vain HELSUS tiedekunnat) ja heille tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tutustu HELSUS Membereihin englanninkielisillä sivuillamme.

HELSUS:in affilioituneet kestävyystieteen professorit ovat

Sanna Ala-Mantila

Dorothee Cambou

Jussi Eronen       

Leena Järvi       

Michiru Nagatsu       

Franklin Obeng-Odoom       

Christopher Raymond       

Laura Ruotsalainen           

Reetta Toivanen       

Hanna Tuomisto       

Annukka Vainio

Lue lisää englanninkieliseltä esittelysivulta.

Ilmoitamme avoimista työpaikoista tällä sivulla.