Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti on tiedekuntien rajat ylittävä tutkimusyksikkö.

Instituutti osallistuu yhteiskunnan kestävyysmuutokseen ja edistää kestäviin ratkaisuihin siirtymistä tieteidenvälisen sekä poikkitieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimuksemme keskittyy erityisesti kaupunkeihin, kulutukseen ja tuotantoon sekä globaalin etelään ja arktisen alueeseen, sekä kestävyystieteen teoreettiseen ja metodologiseen kehittämiseen. HELSUS muodostaa houkuttelevan kansainvälisen ja monitieteisen tutkimusyhteisön professoreille ja tutkijoille, jotka työskentelevät kestävyyden kysymysten parissa.