Tukea tutkijalle

Kirjasto järjestää viitteidenhallinnan koulutusta verkossa ja kampuksilla.  Tarjolla kursseja esimerkiksi RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käytöstä.

Osana Helsingin yliopiston Datatukea kirjasto tarjoaa koulutusta tutkijoille ja opiskelijoille datanhallinnasta ja sen suunnittelusta:

  • RDM Basics (Datanhallinnan perusteet) -kurssilla käydään läpi perusasiat datanhallinnasta.
  • DMP Workshop -työpajat keskittyvät aineistonhallintasuunnitelmien (data management plan, DMP) tekemiseen. Työpajoja järjestetään erityisesti Suomen Akatemian rahoitushakujen yhteydessä.

Aineistonhallintasuunnitelman laatimista varten tehty DMPTuuli-työkalu auttaa tutkijaa suunnitelman teon eri vaiheissa. Työkalun käyttöön opastetaan DMPTuuli-työpajoissa.

Datatuki tarjoaa rahoitushakujen yhteydessä myös aineistonhallintasuunnitelmien kommentointipalvelua.

Kirjasto järjestää tiedonhankinnan ja -hallinnan kursseja tohtorikoulutettaville jatko-opintojen alussa. Kursseilla on kantavana teemana vastuullisen tieteen tekeminen.

E-kirjoihin liittyviä koulutuksia kirjasto järjestää kysynnän mukaan. Koulutuksessa keskitytään e-kirjojen käyttöön ja e-kirjojen ominaisuuksiin eri e-kirjapalveluissa.

Kirjasto järjestää tarpeen mukaan myös muuta koulutusta. Kirjaston tarjoaman tutkijakoulutuksen palveluosoitteet ja yhteystiedot on koottu aihealueittain Flammaan.