Avoin tiede

Kirjasto tarjoaa yliopistolaisille tukea avoimeen tieteeseen. Avoimuus on tieteentekemisen lähtökohta ja perusarvo, sillä parhaimmillaan se lisää tasa-arvoa ja tuottaa sivistyksellistä pääomaa. Tiede ja oppiminen kuuluvat kaikille.

Tutkimustulosten, -datan, -menetelmien ja -infrastruktuurien sekä oppimateriaalien laajempi käyttö tutkimusyhteisössä ja yhteiskunnassa lisää tutkitun tiedon vaikuttavuutta ja leviämistä sekä lisäävät luottamusta tieteeseen. Avoimuus antaa tutkitulle tiedolle mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnassa sekä tuottaa uusia innovaatioita. Tämän vuoksi avoimuuden vastuullinen toteuttaminen ja hyödyntäminen kuuluvat tutkijan perustaitoihin Helsingin yliopistossa.

Kirjaston palveluissa ja tarjolla olevassa tuessa huomioidaan yliopiston ja tutkimusrahoittajien sekä kansallisten että EU-tason avoimen tieteen toimijoiden suositukset.

Palveluita ja tukea avoimeen tieteeseen

Helsingin yliopiston kirjasto tuottaa palveluja ja tarjoaa tukea tiedeyhteisölle julkaisujen ja tutkimusdatan avaamiseksi Helsingin yliopiston strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Avoin tiede Helsingin yliopistossa

Avoimet julkaisut ja avoimesti saataville tallennetut aineistot edistävät tieteen kehittymistä ja tuovat tutkimuksen yhä kattavammin yliopiston kumppaneiden ja koko yhteiskunnan käyttöön yhteiseksi tietopääomaksi. Avoimempaan tieteeseen on olemassa monta reittiä.