Heldan www-osoite on https://helda.helsinki.fi

Digitaalinen arkisto Helda on Helsingin yliopiston avoin julkaisuarkisto. Helda sisältää Helsingin yliopistossa ja Heldan asiakasorganisaatioissa tuotettua aineistoa. Heldaan tallennetaan jatkuvasti aineistoa useista eri lähteistä.

Helda on perustettu 01.01.2010.

Helda on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen 01.03.2020.

Sen lisäksi että Helda sisältää Helsingin yliopistossa tuotettua aineistoa, Helda tarjoaa julkaisuarkistopalveluista asiakasorganisaatioille.

Heldan asiakasorganisaatioita ovat Hanken, Taideyliopisto, Kela, Ruokavirasto, Suomen metsätieteellinen seura, Suomen ympäristökeskus, ympäristöministeriö, Ilmatieteen laitos, Työväenliikkeen kirjasto, Suomen pankki ja Maanmittauslaitos.

Ennen 23.9.2018 arkistoon tallennettuun aineistoon ei sovelleta lakia, sillä sitä ei päivitetä eikä tarvita viranomaisen kanssa kesken olevan asian hoitamisessa. Useimpien asiakasorganisaatioiden kokoelmissa on tällaista aineistoa.

Arkistoon on tallennettu rinnakkaistallenteita, jotka ovat käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä. Ne eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia.

Arkistossa olevien julkaisujen saavutettavuudesta vastaavat arkistoa käyttävät organisaatiot, jotka ovat itse arvioineet sisältöjensä saavutettavuuden.

Helsingin yliopiston kirjasto on arvioinut Helsingin yliopiston julkaisujen saavutettavuuden.

Käyttöliittymän saavutettavuudesta vastaa Helsingin yliopiston kirjasto. Käyttöliittymän saavutettavuuden on arvioinut Helsingin yliopiston kirjasto.

Tämä seloste on laadittu 14.9.2020.

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Julkaisujen saavutettavuus

Heldan tallennetuissa liitetiedostoissa on saavutettavuuden puutteita, jotka on eritelty seuraavassa Heldan asiakasorganisaatioiden mukaan:

Helsingin yliopisto:

Helda sisältää tuhansia 23.9.18 jälkeen julkaistuja tiedostoja. Lähes kaikki tiedostot ovat pdf-tiedostoja.

Tiedostojen lähteitä on useita. Heldassa on yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden tuottamia tiedostoja, kuten opinnäytteitä, sarjajulkaisuja ja raportteja. Lisäksi Helda sisältää kustantajien alun perin julkaisemia ja taittamia tutkimusartikkeleita. Heldassa on myös skannattuna muun muassa kirjoja, joiden painos on loppunut.

Heldaan tallennetaan myös vastaisuudessa yliopiston henkilökunnan, yliopiston opiskelijoiden sekä kustantajien tuottamia tiedostoja sekä painettujen teoksia skannattuina. Koska tiedostojen lähteitä on suuri määrä, ei ole mahdollista valvoa tiedostojen saavutettavuutta.

Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään kuitenkin Heldaan tallennettavien Helsingin yliopiston opinnäytteiden saavutettavuuteen. Opinnäytteitä tekeviä opiskelijoita ohjeistetaan saavutettavan tiedoston tekemisessä.

Kela

Kelan tutkimusjulkaisut ja kuntoutuksen kehittämisjulkaisut eivät ole täysin saavutettavia. Värien kontrastit ja taulukkorakenteet eivät kaikissa julkaisuissa täytä saavutettavuusvaatimuksia, ja osa kuvioiden vaihtoehtoisista teksteistä puuttuu. Puutteet korjataan vuoden 2020 aikana niihin julkaisuihin, jotka ovat ilmestyneet 23.9.2018 ja sen jälkeen.

Kelan Tilastojulkaisut eivät ole täysin saavutettavia. Saavutettavat ja/tai vaihtoehtoiset julkaisumuodot tehdään portaittain. Työ on kokonaan valmis lähivuosien aikana.

Voit pyytää tietoja saavutettavassa muodossa osoitteesta julkaisut@kela.fi.

Suomen Pankki

Suomen Pankin Heldaan tallentamien pdf-tiedostojen keskeisimmät korjattavat saavutettavuuspuutteet koskevat kieliasetuksia, kaavioiden puuttuvia vaihtoehtoisia tekstejä sekä puuttuvia otsikkotyylejä. Havaittuja puutteita korjataan vuosien 2020 - 2021 aikana pdf-tiedostoista, joihin korjaukset pystytään tekemään. Painetuista kirjoista ja arkistodokumenteista digitoituja sekä alun perin ekonomistiohjelmilla tehtyjä, runsaasti matemaattisia kaavoja sisältäviä pdf-tiedostoja emme valitettavasti pysty jälkikäteen korjaamaan.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen Suomen pankin julkaisuarkistoon tallentamissa pdf-tiedostoissa? Kerro se meille sähköpostilla kirjasto@bof.fi tai puhelimitse 09 183 2661, ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Käyttöliittymän saavutettavuus

Heldan käyttöliittymässä on havaittu seuraavia saavutettavuuden puutteita. Puutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

 • Havaittava: Navigoinnissa käytössä olevalla symbolilla ei ole selitekstiä

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Heldan käyttöliittymän yläosassa ja alaosassa sijaitsevista logokuvista puuttuu tekstivastine. Logokuvat ovat myös linkkejä.

  Heldan navigoinnin murupolussa käytetyllä koti-symbolilla ei ole selitetekstiä.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
   

 • Havaittava: Kuvista puuttuu selittäviä tekstejä

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Heldan etusivulla on kuvia, joista puuttuu selittävä teksti.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

 • Havaittava: Julkaisuun liittyvien ulkopuolisten linkkien selitteet eivät ole kyllin selvät

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Julkaisujen yhteydessä olevien Twitteriin, Facebookiin ja RefWorksiin vievien linkkien selitykset puuttuvat.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

 • Havaittava: Tekstin ja taustavärien kontrasti ei ole kaikilta osin riittävän suuri

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Heldan käyttöliittymässä on seuraavia ongelmallisia kohtia tekstin ja taustavärin kontrastissa:

  - Käyttöliittymän yläosan teksti, kielivalinta-linkit sekä kirjautumislinkki,

  - Linkit Heldan kokoelmiin

  - Julkaisulistauksessa julkaisun tekijöiden nimet ja linkit julkaisuun

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  1.4.1 Värien käyttö
   

 • Ymmärrettävä: Sivuilta puuttuu kielimääritys

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Heldan sivuilta puuttuu kielimääritys. Tämän myötä ruudunlukuohjelman käyttö vaikeutuu.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  3.1.1 Sivun kieli
   

 • Ymmärrettävä: Hakulaatikkojen puuttuvat nimilaput

  Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  Nimilaput puuttuvat hakulaatikoista, jotka ovat Heldan etusivulla ja asiakasorganisaatioiden kokoelmien etusivulla.

  Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

Verkkolomakkeella

https://helda.helsinki.fi/feedback

Sähköpostilla

helda-admin@helsinki.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta yllä olevilla tavoilla Heldan ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Heldan saavutettavuutta parannetaan mahdollisimman nopeasti. Käyttöliittymän saavutettavuuden vakavimmat ongelmat pyritään ratkaisemaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisäksi Helsingin yliopiston opiskelijoita tuetaan ja ohjeistetaan saavutettavien opinnäytetiedostojen tekemisessä, jotta myös Heldassa julkaistavat opinnäytteet olisivat saavutettavia.

Tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Helsingin yliopiston kirjasto tarjoaa tukea Heldan käytössä. Kirjaston asiakaspalvelu neuvoo Heldan käytössä. Asiakaspalvelun yhteystiedot ovat saatavilla sivulta https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopiston-kirjasto/ota-yhteytta/asiakaspalvelun-yhteystiedot.

Tarvittaessa myös Heldan ylläpito neuvoo Heldan käytössä. Heldan ylläpidon sähköpostiosoite on helda-admin@helsinki.fi