Tietoa kirjastosta

Helsingin yliopiston kirjasto on Suomen suurin monitieteellinen yliopistokirjasto, joka tarjoaa tieto- ja kirjastopalveluja Helsingin yliopiston tieteenaloilta.

Kirjasto palvelee verkossa sekä yliopiston kaikilla neljällä kampuksella.

Helsingin yliopiston kirjasto tuottaa kansainvälisesti korkeatasoisia tietoympäristön palveluja yliopiston tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Kirjasto edistää tieteellisen tiedon saatavuutta ja levittämistä yhteiskunnassa.

Kirjasto on aktiivinen oman alansa kehittäjä ja yhteistyökumppani kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.

 

Helsingin yliopiston kirjasto on Helsingin yliopiston erillislaitos.

Kirjaston toimintaa johtaa ylikirjastonhoitaja, professori Kimmo Tuominen tukenaan johtokunta.

Kirjaston toimintaa ohjaa Helsingin yliopiston strategia ja siihen perustuva kirjaston tavoiteohjelma. Tavoiteohjelman pohjalta kirjasto laatii vuosittain toimintasuunnitelman.

Kimmo
Tuominen
ylikirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto

Pälvi
Kaiponen
palvelujohtaja
Helsingin yliopiston kirjasto

Ylikirjastonhoitajan sijainen, Tutkimuksen palveluista vastaava palvelujohtaja

Marja
Hirn
palvelujohtaja
Helsingin yliopiston kirjasto

Saatavuuspalveluista vastaava palvelujohtaja

Kirsi
Mäenpää
palvelujohtaja
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Kirjallisuuden tutkimus

Oppimisen palveluista vastaava palvelujohtaja

Kirjasto muodostuu kolmesta palvelukokonaisuudesta:

 • Oppimisen palvelut tukee opettajia työssään ja opiskelijoita opiskelussaan. Yksikkö huolehtii kirjaston asiakas- ja neuvontapalveluista, tiedonhallintapalveluista (ml. tiedonhankinnan opastus ja koulutus) ja oppimisympäristöpalveluista.
 • Saatavuuspalvelut vastaa kirjaston kokoelmista, aineistojen hankinnasta ja markkinoinnista, metadatan tuotannosta sekä niistä tietojärjestelmistä, joiden avulla erilaiset aineistot saadaan asiakkaiden käyttöön.
 • Tutkimuksen palvelut tukee tutkimustyötä tekevää tutkimusprosessin elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sen alaan kuuluvat tiedon- ja datanhallinnan palvelut, julkaisemisen palvelut, arvioinnin ja näkyvyyden palvelut sekä muu asiantuntijakonsultointi.

Kirjastolla on yliopiston rehtorin asettama johtokunta. Sen tehtävänä on kehittää yhteistyössä ylikirjastonhoitajan kanssa Helsingin yliopiston kirjasto- ja tietopalveluja sekä kirjaston toimintaa yliopiston strategian ja kirjaston tavoiteohjelman mukaisesti.

Johtokunta toimii kirjasto- ja tietopalvelualan asiantuntijaelimenä Helsingin yliopistossa.

 

Kirjastolla on kullakin kampuksella neuvottelukunta. Sen tehtävänä on toimia asiakkaiden ja kirjaston keskustelu- ja yhteistyöfoorumina sekä osallistua kirjastopalveluiden suunnittelu-, valmistelu- ja kehittämistehtäviin. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat kampuksilla toimivien tiedekuntien ja erillisten laitosten henkilöstöä, opiskelijoita, kirjaston henkilöstöä sekä yliopiston yhteistyötahoja.

Keskustakampuksen kampuskirjastoneuvottelukunta

puheenjohtaja

Juha
Raitio
professori
Oikeustieteellinen tiedekunta
Tieteenala Oikeustiede

Kumpulan kampuskirjastoneuvottelukunta

puheenjohtaja

Hannu
Toivonen
professori
Tietojenkäsittelytieteen osasto
Tieteenala Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet, Muut humanistiset tieteet

Meilahden kampuskirjastoneuvottelukunta

puheejohtaja

Kari
Reijula
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Viikin kampuskirjastoneuvottelukunta

puheenjohtaja

Helena
Åström
yliopistonlehtori
Organismi- ja evoluutiobiologian tutkimusohjelma
Tieteenala Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia, Kasvatustieteet

 

Palveluiden käyttö

 • 2 miljoonaa käyntiä kirjaston toimipisteissä
 • 3,4 miljoonaa elektronisen lehtiartikkelin latausta
 • 3 miljoonaa e-kirjan latausta
 • 3 miljoona Helsingin yliopiston väitöskirjojen latausta
 • 7600 tiedonhankinnan koulutukseen osallistunutta

Kokoelmat

 • 31 000 elektronista lehteä
 • 780 000 e-kirjaa
 • 46 000 hyllymetriä painettuja kokoelmia

Henkilökunta

 • 150 henkilötyövuotta