Ota yhteyttä kirjastoon

Yhteystiedot

Voit olla yhteydessä Helsingin yliopiston kirjastoon monin eri tavoin, joko suoraan asiakaspalveluun, palvelukohtaisiin palveluosoitteisiin tai ottamalla yhteyttä avainhenkilöihin.

Kirjasto neljällä kampuksella

Helsingin yliopiston kirjasto toimii pääkirjastossa Kaisa-talossa, kolmessa kampuskirjastossa yliopiston muilla kampuksilla ja ylläpitää kahta oppimiskeskusta.