Opinnäytteet

Sidotut gradut on luetteloitu Helka-tietokantaan ja ovat sieltä haettavissa.

Gradujen sähköiset versiot (pdf) voivat olla avoimessa verkossa tai suljetussa digitaalisessa arkistossa.

 • Vuoden 2014 alusta keskustakampuksen tiedekuntien gradujen sidottuja kappaleita ei ole säilytetty, jos kirjaston järjestelmiin on tallennettu gradun sähköinen versio (pdf).

 

  Helkasta voi etsiä sekä painettuja että sähköisiä opinnäytteitä. Sähköisiä opinnäytteitä voi etsiä myös Heldasta, Helsingin yliopiston digitaalisesta arkistosta. Jos haluat tehdä selata sähköisiä opinnäytteitä tai tehdä tarkempia hakuja opinnäytteiden sisällöistä, kannattaa käyttää Heldaa.

  Helka

  • Helkassa valitaan tarkennettuun hakuun.
  • Haun kohteeksi valitaan Kirjaston kokoelmat.
  • Hakuriveille aiheen hakusanat ja yhdelle riville hakusanaksi gradu.
  • Rajaus vain sähköisiin graduihin, ruksataan Saatavilla verkossa.
  • Rajaus vain paineittuihin graduihin, ruksataan Saatavilla kirjastossa. 

  Helda

  • Valitaan kokoelma Opinnäytteet ja väitöskirjat
  • Seuraavaksi kokoelma Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet.
  • Haku hakusanoilla tai selausesimerkiksi tiedekunnittain.
  • Haku kohdistuu myös opinnäytteen tiivistelmässä ja kokotekstissä oleviin sanoihin, jos kokoteksti löytyy Heldasta. 

  Väitöskirjat ovat haettavissa Helka-tietokannassa. Helsingin yliopiston väitöskirjoista on yleensä vähintään yksi painettu kappale kirjaston kokoelmissa.

  Painetun väitöskirjan viitetiedoissa on usein linkki Heldassa olevaan väitöskirjan verkkojulkaisuun. Väitöskirjat löytyvät myös Helkasta.

  Painettuja väitöskirjoja ei pääsääntöisesti säilytetä erillisissä kokoelmissa, vaan ne on sijoitettu muun lainattavan aineiston joukkoon.

  Kandidaatintutkielmien paperikappaleita ei yleisesti säilytetä kirjaston kokoelmissa.

  Kandidaatintutkielmien digitaalisia versioita on toistaiseksi teologisen tiedekunnasta vuodesta 2010 ja kasvatustieteellisen tiedekunnasta. Nämä ovat luettavissa kirjastokioskeilla.

  Pääkirjasto (Kaisa-talo)

  • Pääkirjastossa säilytetään kaikkien keskustakampuksen tiedekuntien, Kumpulan ja Viikin graduja.
  • Graduja ei lainata kotiin, mutta saat ne käyttöösi pääkirjaston tiloissa tekemällä aineistopyynnön.
  • Aineistopyyntö tehdään Helkassa etsimällä ensin opinnäytteen tiedot ja valitsemalla sitten Varaus-toiminto. Opinnäytteistä ei kuitenkaan tehdä normaalia varausta, vaan aineistopyyntö.
  • Aineistopyyntöjä noudetaan arkisin kaksi kertaa päivässä, klo 12 ja 16. Saat ilmoituksen, kun tilauksesi on noudettavissa. Voit myös seurata asiakastiedoissasi Helkassa, milloin pyytämäsi aineisto on käytettävissä.
  • Tilatut opinnäytteet toimitetaan K4-kerroksessa sijaitsevaan noutohyllyyn, jossa ne ovat asiakkaan käytettävissä 4 viikon ajan.
  • Kun asiakas ei enää tarvitse tilaamaansa gradua, hän voi siirtää sen noutohyllyn vieressä K4-kerroksessa olevaan  palautettujen gradujen hyllyyn.

  Kumpulan kampuskirjasto

  • Painetut gradut on siirretty Pääkirjastoon (Kaisa-talo), uudemmat vain digitaalisina kirjastokioskien kautta.

  Meilahden kampuskirjasto (Terkko)

  • Meilahden kampuskirjasto Terkossa säilytetään lääketieteellisen tiedekunnan aloihin liittyvät syventävien opintojen tutkielmat. 
  • Sidotut tutkielmat säilytetään suljetussa varastossa.
  • Muista yliopistoista saadut hoitotieteen gradut ovat kirjastossa omassa kokoelmassa.

  Viikin kampuskirjasto

  • Kirjastossa säilytetyt maatalous- ja metsätieteiden, bio- ja ympäristötieteiden ja farmasian graduja sekä eläinlääketieteen lisensiaatintöitä on siirretty Kaisa-taloon.
  • Kaikkia vanhoja opinnäytteitä ei ole luetteloitu Helkaan.

  Gradujen sähköiset versiot (pdf) voivat olla avoimessa verkossa tai suljetussa digitaalisessa arkistossa.

  • Avoimesti julkaistuja graduja voit selailla tiedekunnittain Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa Heldassa.
  • Suljetussa digitaalisessa arkistossa olevat gradut (ja kandidaatintutkielmat) ovat luettavissa kirjastojen kirjastokioskeilla.
  • Kirjastokioskeja kaikissa kirjaston toimipaikoissa.

  Kirjastokioskeissa on toistaiseksi luettavissa seuraavien tiedekuntien opinnäytteitä kokotekstinä:

  • Valtiotieteellisen tiedekunnan pro graduja vuodesta 2010 lähtien.
  • Teologisen tiedekunnan kandidaatintutkielmat vuodesta 2011 lähtien.
  • Teologisen tiedekunnan graduja syksystä 2014 lähtien (kaikki).
  • Taidehistorian graduja syksystä 2011 lähtien.
  • Oikeustieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2012 lähtien (erillisessä kokoelmassa kaikki gradut syksystä 2014 lähtien).
  • Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2011 lähtien.
  • Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2014 lähtien.
  • Lääketieteellisen tiedekunnan syventävien opintojen tutkielmia syksystä 2011 lähtien.
  • Kasvatustieteellisen tiedekunnan graduja syksystä 2014 lähtien.
  • Humanistisen tiedekunnan pro graduja (muut kuin taidehistoria) syksystä 2015 lähtien.

  Kirjastokioskeissa näkyvien opinnäytteiden digitaalinen tallennus ja kopiointi on estetty tekijänoikeussyistä.

  Mikäli E-thesiksessä on vain gradun tiivistelmä, kokoteksti on useimmiten luettavissa kirjastokioskeilla.

  HUOM! Toistaiseksi suljetussa arkistossa olevia graduja on kahdessa eri järjestelmässä. Kioskikoneella graduja haettaessa tai selailtaessa tulee ensin edetä jonkin tiedekunnan kokoelmaan.