Esteetön asiointi

Sinulla on mahdollisuus rekisteröityä erityispalveluasiakkaaksi, jos olet Helsingin yliopiston kirjaston asiakas ja tarvitset apua kirjaston tilojen, kokoelmien tai palvelujen käytössä jonkin toimintarajoitteen vuoksi. Toimintarajoitteita ovat esimerkiksi fyysiset vammat tai oppimisvaikeudet.

Erityispalveluasiakkaana voit

  • saada kurssikirjoihin normaalia pidemmän laina-ajan
  • saada kirjaston henkilökunnalta apua kirjojen noutamisessa hyllyistä
  • saada kirjat postitse toimitettuna kotiosoitteeseen
  • saada henkilökunnalta apua Celia-kirjaston asiakkaaksi rekisteröitymiseen
  • saada henkilökohtaista tiedonhaun opastusta ja neuvontaa kandi- tai maisterivaiheen opinnäytetyön teossa.

Jos koet tarvitsevasi kirjaston käytössä erityistä apua toimintarajoitteen vuoksi, voit kysyä erityispalveluista kirjaston asiakaspalvelusta. Asiakaspalveluun saat yhteyden palautelomakkeella, puhelimitse tai kirjaston minkä tahansa toimipaikan asiakaspalvelutiskillä.

Tieto sovituista erityispalveluista merkitään kirjaston käyttäjän asiakastietoihin Helka-tietokannassa. Merkintä on vain kirjaston asiakaspalvelun henkilökunnan nähtävillä.

Kirjasto tarjoaa Helsingin yliopiston opiskelijoille erityistä tukea tiedonlähteiden löytämiseen oppimisvaikeuden tai muun syyn takia. Voit saada erityisenä tukena esimerkiksi henkilökohtaista tiedonhankinnan neuvontaa (1 tunti) opintojesi edistämiseksi.

  • Erityiselle tuelle on oltava todistettavissa oleva tarve, esimerkiksi lukivaikeuden, tarkkaavuuden häiriön, vamman tai sairauden perusteella.
  • Ota kirjastoon yhteyttä  lisätuen järjestämiseksi. Kerro, mihin asiaan tarvitset neuvontaa ja ehdota sinulle sopivia aikoja.
  • Kirjaston asiantuntija ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.